Spoločnosť PPSECURITY, s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  •  

Ľudské zdroje

V tejto časti prezentácie by som pozornosť zameral na výber zamestnancov, ktorý je špecifický pre každého klienta. Keďže tento materiál je určený práve pre Vás, potencionálnych klientov našej spoločnosti, považujem za potrebné poukázať na základnú a rozhodujúcu skutočnosť, ktorá sa v konečnej miere odzrkadlí v samotnom výkone pri zabezpečovaní ochrany vášho chráneného záujmu. Podstatným kritériom pre výber zamestnancov je skutočnosť, ako si vy, budúci klienti vážite prácu ktorú má pracovník strážnej služby pre vás odviesť. Všetci si veľmi dobre uvedomujeme v akej dobe žijeme a som toho názoru, že každý rozumne zmýšľajúci človek mi dá za pravdu ak poviem, že čím človeka lepšie finančne ohodnotíme, tým lepší výkon nám podá, tým viac mu bude na danej práci záležať tým je okruh vhodných adeptov širší a je možné vybrať z neho tých najlepších. Je úplnou samozrejmosťou že každý náš zamestnanec musí spĺňať všeobecné požiadavky podľa zákona číslo 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a príslušných ustanovení a vyhlášok. No ak do ochrany vášho majetku nechcete investovať adekvátne finančné prostriedky, nieje možné počítať s tým že váš majetok bude chránený mladými ambicióznymi ľuďmi, schopnými rýchlej a samostatnej činnosti a reakcie, ale iba ľuďmi ktorí sú ochotní pracovať za nízku mzdu a berú túto prácu len ako výpomoc k dôchodku, výsluhovému dôchodku a pod. Pre našu firmu nieje problémom zamestnať mladých dynamických ľudí, ktorí budú mať adekvátne vzdelanie, vystupovanie maximálnu snahu o čo najlepší a najreprezentatívnejší výkon, no ich práca musí byť patrične ohodnotená. 

Všetci pracovníci našej firmy pri vykonávaní fyzickej ochrany sú si vedomí povinnosti podľa § 43 Zákona č.473/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov, zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia v súvislosti s poskytovaním bezpečnostnej služby, resp. o skutočnostiach tvoriacich náplň činnosti našej firmy. Táto povinnosť trvá i po ukončení pracovnoprávneho vzťahu. Povinnosť mlčanlivosti je striktne zakotvená aj v pracovných zmluvách a interných riadiacich aktoch firmy a jej dodržiavanie je pravidelne preverované.