Spoločnosť PPSECURITY, s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  •  

O nás

Dostáva sa Vám do rúk krátka prezentácia spoločnosti PPSECURITY.s.r.o. ktorá je nástupníckou bezpečnostnou službou firmy Tibor Palguta - PPSecurity, ktorá pôsobila v oblasti súkromnej bezpečnosti od roku 2006. Tento material ma za úlohu stručnou formou Vás oboznámiť s históriou a štruktúrou firmy, informovať o činnosti a dosiahnutých výsledkoch . Verím že Vás prezentácia osloví a v blízkej budúcnosti sa naše cesty spoja do vzájomnej spolupráce.

PaedDr. Martina Guláková
konateľka spoločnosti

Ing. Tibor Palguta
zakladateľ PPSECURITY

Vznik firmy

PPSecurity bola založená dňa 5.6.2006 kedy bola firme po splnení podmienok udelená Licencia na pravádzkovanie strážnej služby pod číslom FS 000351 s rozsahom činností podľa § 3 v rozsahu písmen a), b), c), d), e), f) a h) zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Doba platnosti licencie, vydanej podľa nového zákona o súkromnej bezpečnosti bola 10 rokov od uvedeného dátumu.

Vzhľadom na skutočnosť, že zakladateľ obchodného mena a bezpečnostnej služby PPSecurity v roku 2012 ukončil svoju činnosť, presunul svoje activity na novovzniknutú spoločnosť PPSECURITY, s.r.o. Poprad a to po takmer 6,5 ročnom pôsobení firmy na domácom trhu. Novej bezpečnostnej službe bola pridelená Licencia na prevádzkovanie strážnej služby pod číslom PS 000907 s rozsahom činností podľa § 3 v rozsahu písmen a) až h) zákona č. 473/2005 Z.z. s platnosťou do 9.10.2022. 

Dôvody vzniku

Dôvodov pre založenie a prevádzkovanie bezpečnostnej služby bolo viacero. Jedným zo základných dôvodov bola skutočnosť, že zakladateľ dlhé obdobie pôsobil v bezpečnostných zložkách Slovenskej republiky. Počas tohoto pôsobenia nazbieral veľa neoceniteľných skúseností týkajúcich sa operatívnej činnosti, ale aj zabezpečovania ochrany objektov, fyzickej ochrany osôb, prepravy citlivých materiálov a zabezpečovanie rôznych medzinárodných návštev. Preto pri rozhodovaní o jeho ďašom pôsobení už v civilnom sektore pozornosť zameral na oblasť súkromnej bezpečnosti, ktorá má veľa spoločného s jeho predchádzajúcim povolaním. V tejto oblasti naplno zúžitkoval vedomosti získané počas 16 ročného pôsobenia bezpečnostných zložkách, skúsenosti s výberom a riadením ľudských zdrojov so zameraním na územie celej Slovenskej republiky. 

Ďalším dôvodom pre založenie spoločnosti bol prieskum trhu, ktorý naznačil že existuje množstvo bezpečnostných služieb ktoré sú zakladané a riadené osobami, ktoré v danej oblasti majú minimálne alebo žiadne skúsenosti a vedomosti. Preto aj nimi poskytované služby nemôžu byť na požadovanej úrovni, kazia dobré meno firmám, ktoré sa chcú venovať súkromnej bezpečnosti na profesionálnej úrovni. 

V tejto tradícii a s využitím všetkých doterajších skúseností vstupila v roku 2012 na trh aj nástupnícka spoločnosť PPSECURITY, s.r.o.

Ciele SBS

Cieľom nášho snaženia je prevádzkovanie bezpečnostnej služby na profesionálnej úrovni, poskytovanie čo najlepších služieb klientovi a to podľa jeho požiadaviek doplnených o naše poznatky a skúsenosti ktoré môžu zefektívniť výkon pracovníkov a zabezpečiť tak dokonalejšiu ochranu majetku a osôb.

Naša spoločnosť pristupuje ku každému klientovi s osobitným dôrazom na jeho jedinečnosť nakoľko v tejto sfére nie je možné globalizovať a je priam nevyhnutné brať do úvahy špecifické podmienky každého klienta samostatne. 

Hlavný dôraz je kladený na zabezpečenie maximálnej bezpečnosti chráneného záujmu a tým spokojnosť klienta s našimi službami.